Oznamy
Fašiangová veselica 2017
Pietny akt kladenia vencov hrdinom SNP a strelecká súťaž
Tradičný, už 19. ročník výstupu na kopec Vyšehrad pri príležitosti oslavy sviatku Sv. Cyrila a Sv. Metoda
Fašiangová zábava 23.01.2016
Posedenie so Svätým Mikulášom
Úradná tabuľa
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasenovo
Zmluva s organizáciou zodpovednosti výrobcov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasenovo
Anketa
Máte záujem o zvyšovanie počtu kultúrnych podujatí v obci.
Kalendár akcií