OZNAM
Skládka odpadov Horná Štubňa
Bránime zlatý poklad
Zverejňujeme článok "Bránime zlatý poklad" - reakciu na situáciu v Združení obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, ktorý vyšiel v MY TURČIANSKE NOVINY
1
2
Oznamy
Skládka odpadov Horná Štubňa
Zverejňujeme článok "Bránime zlatý poklad" - reakciu na situáciu v Združení obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, ktorý vyšiel v MY TURČIANSKE NOVINY
Vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Elektronická adresa na doručenie oznámenia pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
Úradná tabuľa
Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jasenovo, ktoré sa bude konať 27.12.2017 o 17:00
Rozpočet obce Jasenovo na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
Oznam o neplatnosti uznesení
Uznesenie z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 22.09.2017.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK
Zápisnica z 20. riadneho zasadnutia OZ, konaného 22.09.2017
20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Elektronická adresa na doručenie oznámení pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
Zapojenie obce do projektu DCOM
Anketa
Máte záujem o zvyšovanie počtu kultúrnych podujatí v obci.
Kalendár akcií