OR HaZZ
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
OZNAM
Skládka odpadov Horná Štubňa
Bránime zlatý poklad
Zverejňujeme článok "Bránime zlatý poklad" - reakciu na situáciu v Združení obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, ktorý vyšiel v MY TURČIANSKE NOVINY
1
2
3
4
Oznamy
Informácie pre voliča
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Skládka odpadov Horná Štubňa
Zverejňujeme článok "Bránime zlatý poklad" - reakciu na situáciu v Združení obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, ktorý vyšiel v MY TURČIANSKE NOVINY
Vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
Úradná tabuľa
Informácie pre voliča
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 21.05.2018
Uznesenie z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenovo
Uznesenie z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenovo
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jasenovo
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jasenovo, ktoré sa bude konať 27.12.2017 o 17:00
Rozpočet obce Jasenovo na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
Oznam o neplatnosti uznesení
Anketa
Máte záujem o zvyšovanie počtu kultúrnych podujatí v obci.
Kalendár akcií