Zoznam došlých faktúr 2016

Číslo faktúry

Dodávateľ

č. fakt. dodavateľa

došlo dňa

Predmet fakturácie

Suma

Zaplatené

Dňa

137/2016

Technické služby TR

20153059

04.01.2016

Vývoz veľkoobjemového kontajnera

110,28

110,28

12.01.2016

138/2016

Slovenská Pošta

 

04.01.2016

Kolok kataster

66,00

66,00

04.01.2016

139/2016

Technické služby TR

20153143

05.01.2016

Vývoz komunálneho odpadu

88,57

88,57

12.01.2016

140/2016

Technické služby TR

20153144

05.01.2016

Uloženie komunálneho odpadu

117,60

117,60

12.01.2016

141/2016

Komunálna poisťovňa

 

08.01.2016

Združené poistenie majetku

48,16

48,16

12.01.2016

142/2016

Telekom

4781030474

08.01.2016

Pevná linka

14,00

14,00

12.01.2016

143/2016

SSE

Rekapitulácia

18.01.2016

Rekapitulácia faktúr

20,19

20,19

18.01.2016

144/2016

SPP

7422222398

18.01.2016

Vyúčtovanie

341,58

341,58

18.01.2016

145/2016

SPP

7185254264

18.01.2016

Plyn - január

127,00

127,00

18.01.2016

146/2016

Technické služby TR

20160118

25.01.2016

Vývoz KO Január

87,80

87,80

29.01.2016

147/2016

Orange

5331423830

13.01.2016

Mobilné služby

15,01

15,01

13.01.2016

148/2016

RVC Martin

 

13.01.2016

Školenie

19,00

19,00

13.01.2016

149/2016

Inkur

 

02.02.2016

Ohrevné teleso vody+bateria

126,92

126,92

02.02.2016

150/2016

Obec Jasenovo

01/2016

08.02.2016

Mzdy a odvody

1311,07

1311,07

08.02.2016

151/2016

SSE

 

03.02.2016

Polročná platba za el. energiu

1077,00

1077,00

08.02.2016

152/2016

SPP

7228568071

03.02.2016

Plyn - február

123,00

123,00

08.02.2016

153/2016

Telekom

8781946021

15.02.2016

Pevná linka

14,00

14,00

15.02.2016

154/2016

Orange

5335720807

15.02.2016

Mobilné služby

16,20

16,20

15.02.2016

155/2016

Technické služby TR

20160341

01.03.2016

Vývoz KO - február

87,43

87,43

07.03.2016

156/2016

SPP

7253559052

03.03.2016

Plyn - marec

116,00

116,00

07.03.2016

157/2016

Telekom

3782871633

07.03.2016

Pevná linka

14,00

14,00

16.03.2016

158/2016

SOZA

2161106258

14.03.2016

Autorská odmena - miestny rozhlas

20,40

20,40

16.03.2016

159/2016

KA-VT

4160105

14.03.2016

Kancelárske potreby - tonery

70,62

70,62

16.03.2016

160/2016

Topset

6160165

14.03.2016

Aktualizácia - CD+poštovné

4,20

4,20

16.03.2016

161/2016

Topset

1160303

14.03.2016

Licencia na rok 2016

313,56

313,56

16.03.2016

162/2016

Topset

1161196

14.03.2016

Aktualizácia Kataster

36,00

36,00

16.03.2016

163/2016

Obec Jasenovo

02/2016

09.03.2016

Odvody a mzdy

1348,51

1348,51

09.03.2016

164/2016

Obec Jasenovo

01/2016

22.03.2016

Oprava odvodov 

0,05

0,05

29.03.2016

165/2016

Obec Jasenovo

02/2016

22.03.2016

Oprava odvodov 

0,04

0,04

29.03.2016

166/2016

Orange

5340008012

04.04.2016

Mobilné služby

15,55

15,55

04.04.2016

167/2016

Technické služby TR

20160635

04.04.2016

Uloženie komunálneho odpadu

105,84

105,84

04.04.2016

168/2016

Technické služby TR

20160634

04.04.2016

Vývoz KO marec

130,25

130,25

04.04.2016

169/2016

Obec Jasenovo

03/2016

11.04.2016

Mzdy a odvody

1382,85

1382,85

11.04.2016

170/2016

Telekom

0783794365

11.04.2016

Pevná linka

14,00

14,00

12.04.2016

171/2016

SPP

9000219411

11.04.2016

Prenájom hnuteľného majetku 

51,94

51,94

12.04.2016

172/2016

Technické služby TR

20160712

11.04.2016

Vývoz kontajnera

112,75

112,75

12.04.2016

173/2016

SPP

7278506220

11.04.2016

Plyn - apríl

64,00

64,00

12.04.2016

174/2016

ORANGE

5344308617

11.04.2016

Mobilné služby

15,00

15,00

12.04.2016

175/2016 Ing. Janka Hanuliakova 10216 13.04.2016 Odborná literatúra - knižnica 28,00 28,00 14.04.2016
176/2016 Technické služby TR 20160808 21.04.2016 Vývoz kontajnera 104,17 104,17 25.04.2016
177/2016 Technické služby TR 20160744 25.04.2016 Vývoz kontajnera 114,96 114,96 27.04.2016
178/2016 Technické služby TR 20160929 11.05.2016 Vývoz KO apríl 86,75 86,75 11.05.2016
179/2016 SPP 7238620042 11.05.2016 Plyn - máj 25,00 25,00 11.05.2016
180/2016 Telekom 7784722236 11.05.2016 Pevná linka 14,00 14,00 11.05.2016
181/2016 Orange 5348624945 11.05.2016 Mobilné služby 15,00 15,00 11.05.2016
182/2016 Peter Staňo 2016001 16.05.2016 Ťažba a približovanie dreva 278,70 278,70 23.05.2016
183/2016 RVC Martin 23062016 06.06.2016 Školenie 25,00 25,00 06.06.2016
184/2106 RVC Martin 07062016 06.06.2016 Školenie 19,00 19,00 06.06.2016
185/2016 ZOHT 11122016 01.06.2016 Členský poplatok 91,69 91,69 06.06.2016
186/2016 Mesto Turčianske Teplice   01.06.0216 Spoločný obecný úrad - 1.Q 2016 285,00 285,00 06.06.2016