Zoznam došlých faktúr 2017
Číslo faktúry Dodávateľ č. fakt. dodavateľa došlo dňa Predmet fakturácie  Suma   Zaplatené  Dňa
001 T- Com 2792187112 09.01.17 Pevná linka         17,00 €         17,00 € 09.01.17
002 2-morrow s.r.o. 160274 31.12.16 SMS Spravodaj         24,00 €         24,00 € 09.01.17
003 Technické služby TR 20163059 09.01.17 Vývoz KO 12/16         86,39 €         86,39 € 09.01.17
004 Technické služby TR 20163060 09.01.17 Uloženie KO 4. Q         85,68 €         85,68 € 09.01.17
005 ORANGE  5383496152 11.01.17 Mobilný telefón         43,21 €         43,21 € 11.01.17
006 Komunálna poisťovňa 6803013515 20.01.17 Združené poistenie majetku         48,16 €         48,16 € 20.01.17
007 SPP 7417868154 20.01.17 Vyúčtovanie -       99,61 €    
008 SPP 730862168 20.01.17 Zemný plyn       138,00 €       138,00 € 20.01.17
009 Obec Jasenovo 12/2016 23.01.17 Mzdy 12/2016    1 446,96 €    1 446,96 € 23.01.17
010 SSE   23.01.17 Vyúčtovanie       106,11 €    
011 SSE   23.01.17 Vyúčtovanie -    165,08 €    
012 SSE   23.01.17 Vyúčtovanie -       85,76 €    
013 SSE   23.01.17 Vyúčtovanie -       13,96 €    
014 Technické služby TR 20163138 31.01.17 Vývoz VOKont.       117,08 €       117,08 € 31.01.17
015 TopSet 660733 31.01.17 Aktualizácia 2016         12,60 €         12,60 € 31.01.17
016 2-morrow s.r.o. 17024 01.02.17 SMS Spravodaj         24,00 €         24,00 € 01.02.17
017 TurVod 37300261 10.02.17 Vodné            1,38 €            1,38 € 10.02.17
018 Telekom 4793144059 10.02.17 Pevná linka         17,00 €         17,00 € 10.02.17
019 SSE   10.02.17 Platba za el. energiu    1 035,00 €    1 035,00 € 10.02.17
020 SPP 7258760725 10.02.17 Zemný plyn       133,00 €       133,00 € 10.02.17
021 ORANGE 5387895601 10.02.17 Mobilný telefón         15,00 €         15,00 € 10.02.17
022 Technické služby TR 20170144 10.02.17 Vývoz KO 1/2017       128,47 €       128,47 € 10.02.17
023 Lidl   10.02.17 Nákup karton rezačku         19,99 €         19,99 € 13.02.17
024 Lidl   13.02.17 Nákup karton vysávač         49,99 €         49,99 € 15.02.17
025 Obec Jasenovo 01/2017 15.02.17 Mzdy a odvody    1 027,52 €    1 027,52 € 06.03.17
026 SPP 7213906038 06.03.17 Zemný plyn       126,00 €       126,00 € 06.03.17
027 2-morrow s.r.o. 17055 06.03.17 SMS Spravodaj         24,00 €         24,00 € 06.03.17
028 Slovak Telekom a.s. 1794104905 08.03.17 Pevná linka         17,00 €         17,00 € 08.03.17
029 Technické služby TR 20170299 08.03.17 Vývoz KO 02/2017         85,99 €         85,99 € 08.03.17
030 SOZA 2171106634 08.03.17 Autorská odmena rozhlas         20,40 €         20,40 € 08.03.17
031 Obec Jasenovo 02/17 15.03.17 Mzdy a odvody    1 027,52 €    1 027,52 € 15.03.17
032 Kinekus   15.03.17 Termoska a odpadkový kôš         23,09 €         23,09 € 17.03.17
033 ORANGE 5392293066 23.03.17 Mobilný telefón         15,01 €         15,01 € 23.03.17
034 SPP 7213907172 03.04.17 Zemný plyn         69,00 €         69,00 € 03.04.17
035 2-morrow s.r.o. 17088 03.04.17 SMS Spravodaj         24,00 €         24,00 € 03.04.17
036 SPP 9000221352 04.04.17 Nájom + el. energia         51,94 €         51,94 € 07.04.17
037 Slovak Telekom a.s. 4795073678 04.04.17 Pevná linka         17,00 €         17,00 € 07.04.17
038 Technické služby TR 20170581 04.04.17 Vývoz KO 03/2017         91,57 €         91,57 € 07.04.17
039 Technické služby TR 20170582 04.04.17 Uloženie KO 1.  1/4 rok       115,87 €       115,87 € 07.04.17
040 Demro   13.04.17 Hygienické potreby         13,92 €         13,92 € 13.04.17
041 ZOHT 2017016 19.04.17 Uloženie odpadu          70,18 €         70,18 € 19.04.17
042 ZOHT   19.04.17 Členský poplatok         48,77 €         48,77 € 19.04.17
043 Turvod 37701015 19.04.17 Opravná faktúra -         0,50 €    
044 Obec Jasenovo 3/17   Mzdy a odvody       972,23 €       972,23 € 19.04.117
045 Georeality 2017012 20.04.17 Vytýčenie hranice       197,00 €       197,00 € 20.04.17
046 ORANGE 5396702595 20.04.17 Mobilný telefón         15,00 €         15,00 € 20.04.17
047 SAND SK s. r. o. 40170207 20.04.17 Výkon MP16       174,72 €       174,72 € 20.04.17
048 TopSet 1171247 20.04.17 Aktualizácia katastra         36,00 €         36,00 € 20.04.17
049 TopSet 1170305 26.04.17 Aktualizácia katastra       181,56 €       181,56 € 26.04.17
050 ZMOS   28.04.17 Členské 2017       141,00 €       141,00 € 28.04.17
051 ZMOT   28.04.17 Členské 2017         23,97 €         23,97 € 28.04.17
045/1 Technické služby TR 20170789 09.05.17 Vývoz KO 4/17         91,57 €         91,57 € 09.05.17
046/1 Miroslav Zimmerman   09.05.17 Materál na opravu KD         53,50 €         53,50 € 09.05.17
047/1 2-morrow s.r.o. 17123 10.05.17 SMS Spravodaj         24,00 €         24,00 € 10.05.17
048/1 SPP 7238898186 10.05.17 Zemný plyn         27,00 €         27,00 € 10.05.17
049/1 Obec Jasenovo 04/2017 10.05.17 Mzdy a odvody 04/17    1 167,42 €    1 167,42 € 10.05.17
050/1 Fax Copy a. s.    11.05.17 Kancelárske potreby         29,29 €         29,29 € 11.05.17
051/1 ORANGE 5401109452 12.05.17 Mobilný telefón         15,10 €         15,10 € 12.05.17
052 T- Com 0796050852 22.05.17 Pevná linka         17,00 €         17,00 € 22.05.17
054 Č. S. Slov. Pravno   22.05.17 Benzín - hasičská stirekačka         29,52 €         29,52 € 22.05.17
054 DPOSR 12552017 23.05.17 Hasičské uniformy- doplnky         89,64 €         89,64 € 23.05.17
055 RVC Martin   31.05.17 Školenie         19,00 €         19,00 € 31.05.17
056 2-morrow s.r.o. 17154 31.05.17 SMS Spravodaj         24,00 €         24,00 € 31.05.17
057 Technické služby TR 20170983 31.05.17 Vývoz KO 05/17         93,47 €         93,47 € 31.05.17
058 Richard Krajčaik 00149/2017 31.05.17 Bezpečnostný projekt         50,00 €         50,00 € 31.05.17
059 TurVod 37315353 05.06.17 Vodné         14,89 €         14,89 € 05.06.17
060 T- Com 5797028596 13.06.17 Pevná linka         17,00 €         17,00 € 13.06.17
061 Michal Vojtek 03/2017 13.06.17 Vedenie a uskutoč. Staveb. Prác       990,00 €       990,00 € 13.06.17
062 Jozef Paľo SaND 3170200 13.06.17 Betónová zmes    3 693,12 €    3 693,12 € 13.06.17
063 Obec Jasenovo 05/2017 13.06.17 Mzdy a odvody    1 433,68 €    1 433,68 € 13.06.17
064 Ing. Jozef Adamkovič 2017125 22.06.17 Audit účtovnej závierky 2016       450,00 €       450,00 € 13.06.17
065 Damitt s.r.o. 170020 28.06.17 Záloha za stavebné práce    3 000,00 €    3 000,00 € 28.06.17
066 Nákup karton   27.06.17 Potraviny oslavy C+M         62,10 €         62,10 € 27.06.17
067 Nákup karton   27.06.17 Potraviny oslavy C+M         62,02 €         62,02 € 27.06.17
068 Nákup karton   28.06.17 Benzín do kosačky a píly         40,87 €         40,87 € 06.06.17
069 Slovenský plynárenský priemysel a.s.   28.06.17 Zemný plyn         11,00 €         11,00 € 27.06.17
070 Platba kartou   03.07.17 Potraviny oslavy C+M         52,70 €         52,70 € 03.07.17
071 Platba kartou   04.07.17 Potraviny oslavy C+M         85,82 €         85,82 € 04.07.17
072 Orange Slovensko a.s. 5405483419 04.07.17 Mobilný telefón         15,01 €         15,01 € 04.07.17
073 Green Media Group s.r.o. 2017-008 04.07.17 Banner oslavy C+M         99,00 €         99,00 € 04.07.17
074 Technické služby Turčianske Teplice s.r.o. 20171298 04.07.17 Uloženie KO 2. štvrťrok         80,18 €         80,18 € 04.07.17
075 Technické služby Turčianske Teplice s.r.o. 20171297 04.07.17 Vývoz KO Jún 2017         92,71 €         92,71 € 04.07.17
076 KA-VT s.r.o. 4170259 04.07.17 Kancelárske potreby         53,14 €         53,14 € 04.07.17
077 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7194007582 04.07.17 Zemný plyn         11,00 €         11,00 € 04.07.17
078 2-morrow s.r.o. 17192 04.07.17 SMS Spravodaj         24,00 €         24,00 € 04.07.17
079 VL MEDIA s.r.o. 17010406 10.07.17 Umiestnenie plagátov       180,00 €       180,00 € 10.07.17
080 Slovak Telekom a.s. 5798009734 10.07.17 Pevná linka         17,00 €         17,00 € 10.07.17
081 Orange Slovensko a.s. 5409822274 10.07.17 Mobilný telefón         15,00 €         15,00 € 10.07.17
082 Jana Kozová Chlebíková - GLADIATORIA 2017007 11.07.17 Vystúpenie na podujatí Cyrilo - Metodský deň       400,00 €       400,00 € 11.07.17
083 Petit Press a.s. 1730204933 24.07.17 Propagácia podujatia C+M         70,20 €         70,20 € 25.07.17
084 Rozhlas a televízia slovenska   24.07.17 Služby verejnosti podľa zákona č. 340/2012 Z.z. - nedoplatok       429,33 €       429,33 € 25.07.17
085 Obec Jasenovo 06/2017 17.07.17 Mzdy a odvody 07/17    1 268,90 €    1 268,90 € 17.07.17
086 2-morrow s.r.o. 17223 01.08.17 SMS Spravodaj         24,00 €         24,00 € 01.08.17
087 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7303774009 01.08.17 Zemný plyn         11,00 €         11,00 € 01.08.17
088 Technické služby Turčianske Teplice s.r.o. 20171559 04.08.17 Vývoz KO Júl 2017         91,94 €         91,94 € 04.08.17
089 ZoHTnoŽP   11.08.17 Členské         25,75 €         25,75 € 11.08.17
090 ZoHTnoŽP 2017046 11.08.17 Uloženie odpadu 04. - 07.17         66,82 €         66,82 € 14.08.17
091 Slovak Telekom a.s. 8798995560 11.08.17 Pevná linka         17,65 €         17,65 € 14.08.17
092 Obec Jasenovo 07/2017 11.08.17 Mzdy a odvody 07/17    1 247,09 €    1 247,09 € 14.08.17
093 Orange Slovensko a.s. 5414232835 11.08.17 Mobilný telefón         15,00 €         15,00 € 14.08.17
094 Damitt s.r.o. 170039 15.08.17 Havarijny stav potoka       798,05 €       798,05 € 15.08.17
095 Elektrosped, a.s. 5417036090 24.08.17 Vybavenie DHZO       909,00 €       909,00 € 23.08.17
096 Aloss, s.r.o. 2170750 30.08.17 Vybavenie DHZO       342,88 €       342,88 € 30.08.17
097 Firesystem s.r.o 1020172901 31.08.17 Vybavenie DHZO       160,00 €       160,00 € 31.08.17
098 Platba kartou   31.08.17 PHM-Požiarna ochrana         38,05 €         38,05 € 16.08.17
099 Stredoslovenská energetika, a.s.   25.08.17 Preddavková platba 2. polrok    1 035,00 €    1 035,00 € 25.08.17
100 2-morrow s.r.o. 17257 04.09.17 SMS Spravodaj         24,00 €         24,00 € 04.09.17
101 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7298812640 04.09.17 Zemný plyn         21,00 €         21,00 € 04.09.17
102 Technické služby Turčianske Teplice s.r.o. 20171848 04.09.17 Vývoz KO August 2017       137,78 €       137,78 € 04.09.17
103 Obec Jasenovo 08/2017 14.09.17 Mzdy a odvody 08/17    1 346,42 €    1 346,42 € 14.09.17
104 Slovak Telekom a.s. 5799984779 14.09.17 Pevná linka         17,00 €         17,00 € 14.09.17
105 Orange Slovensko a.s. 5418660658 14.09.17 Mobilný telefón         15,00 €         15,00 €

14.09.17

106

 

NIC Hosting s.r.o.

 

170106121

22.09.17

Registrácia domény

15,94 €

15,94 €

22.09.17

107

 

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

 

7308801371

02.10.17

 

Zemný plyn

66,00 €

66,00 €

 

03.10.17

108

 

RVC Martin

 

17102017

03.10.17

 

Školenie 

19,00 €

19,00 €

 

03.10.17

109

 

Komunálna poisťovňa, a.s.

 

5002206283

03.10.17

 

Poistenie strojov a strojových zariadení

13,94 €

13,94 €

03.10.17

Zoznam došlých faktúr 2016 v odkaze TU