Kandidáti
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva dňa 10.11.2018
OR HaZZ
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
OZNAM
Skládka odpadov Horná Štubňa
Bránime zlatý poklad
Zverejňujeme článok "Bránime zlatý poklad" - reakciu na situáciu v Združení obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, ktorý vyšiel v MY TURČIANSKE NOVINY
1
2
3
4
5
Oznamy
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLEBNÉ KOMISIE
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV
Zastávky Jasenovo
Športové Jasenovo
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva dňa 10.11.2018
Úradná tabuľa
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2018
Uznesenie z Ustanovujúceho zasadnutia zo dňa 23.11.2018
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Jasenovo
Zverejnenie elektronickej adresy pre delegovanie členov volebnej komisie - komunálne voľby 2018
Informácie o počte volebných obvodov, volebných okrskov a mandátov poslancov pre Komunálne voľby 2018
Oznámenie o počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia komunálnych volieb 2018
Informácie pre voliča
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 21.05.2018
Anketa
Máte záujem o zvyšovanie počtu kultúrnych podujatí v obci.
Kalendár akcií