Úradné hodiny Obecného úradu Jasenovo

Pondelok.

8:00

12:00

Utorok

8:00

12:00

Streda

8:00

12:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00

12:00

Adresa

Obecný úrad Jasenovo

Jasenovo 99

038 22 Slovenské Pravno

Kontakty

Pevná linka

043 / 4962 621

Mobilný telefón

0918 77 22 50

E-mailové adresy

uradjasenovo@gaya.sk

 

obecnyurad@obecjasenovo.sk

 

jan.skorvanek@obecjasenovo.sk

 

uradjasenovo@gmail.com

Web stránka

www.obecjasenovo.sk

Činnosť obecného úradu

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,

  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,

  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.