Pozvánka na Valné zhromaždenie Spolku bývalých urbarialistov - Pozemkového spoločenstva Jasenovo
Posedenie pri príležitosti MDŽ
Fašiangová veselica 2017
Pietny akt kladenia vencov hrdinom SNP a strelecká súťaž
Tradičný, už 19. ročník výstupu na kopec Vyšehrad pri príležitosti oslavy sviatku Sv. Cyrila a Sv. Metoda
Fašiangová zábava 23.01.2016
Posedenie so Svätým Mikulášom