Späť

Športové Jasenovo

V rámci Výzvy č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018, programu AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ, podprogramu 1 "Ochrana, prevencia a podpora zdravia obyvateľstva, voľnočasové aktivity, šport", bola našej obci poskytnutá dotácia na nákup športového vybavenia a náradia vo výške 800,-€. Nakúpené boli stoly na stolný tenis a príslušenstvo, bránky na hokej, a minifutbal s príslušenstvom, basketbalový kôš s príslušenstvom, sieť na volejbal, a zostava na bedminton. 

 

Zverejnené 26.10.2018.