Späť

Zastávky Jasenovo

V rámci Výzvy č. 3/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018, programu REGIONÁLNY ROZVOJ, podprogramu 1 "Verejný priestor a verejná infraštruktúra", bola našej obci poskytnutá dotácia na nákup autobusových zastávok - prístreškov vo výške 1500,-€. Zakúpená bola autobusová zastávka. 

Zverejnené 26.10.2018.