Vážení občania,
 
Svoje podnety, propomienky a návrhy možete zasielať
  • e-mailom na adresy Obecného úradu:

uradjasenovo@gaya.sk

obecnyurad@obecjasenovo.sk
 
  • poštou na adresu

Obec Jasenovo

Obecný úrad Jasenovo

Jasenovo 99

038 22 Jasenovo

  • osobne počas úradných hodín Obecného úradu Jasenovo