Termín podujatia: 15.10.2017 15:00 - 15.10.2017 18:00
Vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
Termín podujatia: 02.07.2016 10:00 - 02.07.2016 20:00
Tradičný, už 19. ročník výstupu na kopec Vyšehrad pri príležitosti oslavy sviatku Sv. Cyrila a Sv. Metoda