Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

 Základná organizácia Jasenovo  

 

 

Slovenský zväz technických športov,

 Základná organizácia Jasenovo