Informácie o počte volebných obvodov, volebných okrskov a mandátov poslancov pre Komunálne voľby 2018
Oznámenie o počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia komunálnych volieb 2018
Informácie pre voliča
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 21.05.2018
Uznesenie z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenovo
Uznesenie z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenovo
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jasenovo
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jasenovo, ktoré sa bude konať 27.12.2017 o 17:00