Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2018
Uznesenie z Ustanovujúceho zasadnutia zo dňa 23.11.2018
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Jasenovo
Zverejnenie elektronickej adresy pre delegovanie členov volebnej komisie - komunálne voľby 2018
Informácie o počte volebných obvodov, volebných okrskov a mandátov poslancov pre Komunálne voľby 2018
Oznámenie o počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia komunálnych volieb 2018
Informácie pre voliča
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 21.05.2018