Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Jasenovo
Zverejnenie elektronickej adresy pre delegovanie členov volebnej komisie - komunálne voľby 2018
Informácie o počte volebných obvodov, volebných okrskov a mandátov poslancov pre Komunálne voľby 2018
Oznámenie o počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia komunálnych volieb 2018
Informácie pre voliča
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 21.05.2018
Uznesenie z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenovo
Uznesenie z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenovo
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jasenovo