Späť

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

M e n o v a n i e

 

Na základe zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

starosta obce Jasenovo Ing. Ján Škorvánek

 

m e n u j e

Máriu Škorvánkovú

 

adresa: Jasenovo 58, 038 22 Slovenské Pravno
mobil: 0908969675
e-mail: obecnyurad@obecjasenovo.sk

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v obci Jasenovo

 

miesto miestnosť
Obecný úrad Jasenovo Zasadacia miestnosť

 

 

 

Ing. Ján Škorvánek
starosta obce