Späť

Uznesenie OZ

V Odkaze nižšie nájdete Uznesenie z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Jasenovo zo dňa 22.09.2017.

Doručené: 15.11.2017

Zverejnené: 15.11.2017

ODKAZ