Späť

Zápisnica z 20. riadneho zasadnutia

V odkaze nižšie nájdete Zápisnicu z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jasenovo, konaného 22.09.2017

 

ODKAZ