Späť

Zasadnutie OZ

V odkaze nižšie nájdete pozvánku na 20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 22.09.2017 o 19:00 v Zasadacej miestnosti Obecného úradu.

 

ODKAZ