Späť

Zverejnenie elektronickej adresy pre delegovanie členov volebnej komisie

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie k voľbám

do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

obecnyurad@obecjasenovo.sk