Informácie pre voliča
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 21.05.2018
Uznesenie z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenovo
Uznesenie z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenovo
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jasenovo
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jasenovo, ktoré sa bude konať 27.12.2017 o 17:00
Rozpočet obce Jasenovo na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
Oznam o neplatnosti uznesení