V odkaze nižšie je zverejnený Záverečný účet obce Jasenovo za rok 2016

ODKAZ